Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Ghi nhận về hoạt động của các Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

19:29 | 11/05/2018 128 lượt xem