TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ghi nhận hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái

17:37 | 27/10/2018 158 lượt xem