Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn – TS: Say Kham Phonemari

14:37 | 29/09/2016 782 lượt xem