Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gặp gỡ nghệ nhân Hoàng Thiện Thắng

10:09 | 30/08/2014 1,332 lượt xem