Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gặp gỡ giọng ca trẻ Hoàng Thị Kiều

10:39 | 25/01/2018 578 lượt xem