Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gặp gỡ cựu chiến binh Hoàng Thị Ngọc Hồi

15:36 | 08/01/2015 1,380 lượt xem