Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gặp gỡ cặp đôi nhà báo Giàng Dủ - A Chua

21:00 | 17/06/2018 823 lượt xem