TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Gặp gỡ các nữ nghệ sĩ ưu tú của Yên Bái

10:09 | 08/03/2016 1,758 lượt xem