TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Gặp gỡ các chiến sỹ tiểu đoàn Yên Ninh

18:53 | 19/12/2018 61 lượt xem