Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gắn biển công trình Nhà ở cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Unico Global Yên Bái

11:12 | 08/06/2019 29 lượt xem