Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gắn biển công trình Nhà máy chế biến đá trắng CaCO3

19:15 | 12/06/2019 91 lượt xem