Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

20:09 | 16/07/2019 68 lượt xem