Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gala văn nghệ “Khát vọng tuổi trẻ”

19:21 | 27/05/2019 79 lượt xem