Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Festival dù lượn " Bay trên mùa nước đổ"

19:34 | 19/05/2018 885 lượt xem