Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Duy trì các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới

19:52 | 20/07/2017 305 lượt xem