Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Du xuân trên vùng đất "ngọc" Lục Yên

19:50 | 23/02/2018 233 lượt xem