Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Du xuân "đất Ngọc" Lục Yên

20:00 | 12/02/2019 391 lượt xem