TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Dư nợ của ngân hàng NN và PTNT Yên bái đạt 2300 tỷ đồng

18:23 | 08/09/2011 338 lượt xem