Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Dư nợ của ngân hàng NN và PTNT Yên bái đạt 2300 tỷ đồng

18:23 | 08/09/2011 350 lượt xem