Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Dư nợ của ngân hàng CSXH huyện Văn Chấn đạt trên 176 tỷ đồng

09:30 | 15/07/2011 671 lượt xem