Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Du lịch Yên Bái năm 2018 - Cú huých cho tương lai

16:31 | 05/08/2018 319 lượt xem