Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 20 tháng 7 năm 2019

18:58 | 20/07/2019 89 lượt xem