Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Dự án NORRED góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện

19:42 | 20/10/2016 255 lượt xem