TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Dự án NORRED góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện

19:42 | 20/10/2016 250 lượt xem