Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Dự án Norred góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Mù Cang Chải

19:15 | 19/07/2018 129 lượt xem