Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Dự án Chỉnh trị tổng thể khu vực ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn I phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/ 2018

19:36 | 07/06/2018 552 lượt xem