Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Dự án Chỉnh trị tổng thể khu vực ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn I phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/ 2018

19:36 | 07/06/2018 294 lượt xem