TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Động thổ xây dựng cầu Ao Lay, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn

18:55 | 25/03/2019 102 lượt xem