Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Động thổ xây dựng cầu Ao Lay, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn

18:55 | 25/03/2019 131 lượt xem