Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Động lực từ phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh

19:45 | 30/08/2018 303 lượt xem