Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

17:15 | 27/06/2019 55 lượt xem