Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh dự Lễ phát động Ngày chạy Olympic tại TP Yên Bái

17:29 | 24/03/2019 143 lượt xem