Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến tặng quà học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

19:47 | 24/09/2018 189 lượt xem