Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến làm việc tại huyện Yên Bình về kế hoạch phát triển du lịch năm 2019-2020

18:48 | 11/10/2019 216 lượt xem