Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến làm việc tại huyện Yên Bình về kế hoạch phát triển du lịch năm 2019-2020

18:48 | 11/10/2019 166 lượt xem