HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến làm việc tại huyện Văn Chấn.

19:30 | 12/09/2017 428 lượt xem