Tuần văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 23/9/2017 đến ngày 29/9/2017

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến làm việc tại huyện Văn Chấn.

19:30 | 12/09/2017 162 lượt xem