Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến làm việc tại huyện Trạm Tấu

18:56 | 04/05/2018 306 lượt xem