LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra công tác luyện tập chuẩn bị cho chương trình diễu diễn đường phố

18:14 | 11/09/2019 336 lượt xem