HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ III năm 2019

19:37 | 10/10/2019 69 lượt xem