Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ III năm 2019

19:37 | 10/10/2019 111 lượt xem