Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến dự Lễ bàn giao 2 phòng học tại trường THCS xã Phù Nham, huyện Văn Chấn

19:33 | 08/04/2019 145 lượt xem