Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến chúc Tết tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải

19:55 | 29/01/2019 68 lượt xem