TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh dự Lễ ra mắt Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình

11:28 | 01/04/2019 186 lượt xem