Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh dự Lễ ra mắt Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình

11:28 | 01/04/2019 234 lượt xem