Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình giám sát tại huyện Trạm Tấu

19:16 | 22/05/2019 76 lượt xem