Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình giám sát tại huyện Trạm Tấu

19:16 | 22/05/2019 95 lượt xem