Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Dương Văn Thống kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án tại thị xã Nghĩa Lộ

19:15 | 15/06/2019 139 lượt xem