Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Dương Văn Thống kiểm tra, chúc Tết tại huyện Văn Yên

19:51 | 27/01/2019 473 lượt xem