TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Dương Văn Thống chúc mừng Tỉnh đoàn nhân ngày 26/3

10:53 | 26/03/2019 97 lượt xem