Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Dương Văn Thống chúc mừng Tỉnh đoàn nhân ngày 26/3

10:53 | 26/03/2019 114 lượt xem