LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống: Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện phải hoàn thành Báo cáo Chính trị Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh lần 1 trong tháng 9/2019

18:13 | 24/08/2019 133 lượt xem