Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống làm việc tại thị xã Nghĩa Lộ

16:35 | 07/01/2019 212 lượt xem