TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống làm việc tại thị xã Nghĩa Lộ

16:35 | 07/01/2019 169 lượt xem