Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Tổ dân phố 2, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ

11:08 | 16/06/2019 56 lượt xem