Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Đồng chí Phan Hữu Quang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2016-2021

16:44 | 14/08/2019 101 lượt xem