TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Phạm Tiến Hưng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

19:36 | 01/10/2018 1,654 lượt xem