Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đồng chí PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh kiểm tra mô hình trồng cây dó bầu tạo trầm tại huyện Văn Yên

19:23 | 15/11/2017 475 lượt xem