Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Văn Tạo - Phó chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại huyện Trấn Yên

11:31 | 20/08/2011 122 lượt xem