TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ

11:28 | 01/04/2019 362 lượt xem