Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ

11:28 | 01/04/2019 481 lượt xem