Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đồng chí Giàng A Tông giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019

19:30 | 22/03/2019 248 lượt xem