Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Giàng A Tông giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019

19:30 | 22/03/2019 164 lượt xem